Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης από το European Family Therapy Association Training institute Chamber (EFTA TIC) και από το Υπουργείο Παιδείας (ΚΔΒΜ 1, Αρ. Άδειας Κ1 / 50137)

διοργανώνει για το έτος 2020 -2021

· ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2 πρώτα έτη των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση του βασικού τους πτυχίου θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης του τετραετούς προγράμματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφούν άτομα από άλλες επιστημονικές ειδικότητες (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές ή κοινωνιολόγοι) εφόσον η εργασία τους ή η κοινωνική τους δράση συνδέεται άμεσα με παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν ηλεκτρονικά  (info@ergasystimicis.gr  )συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, ένα σύντομο βιογραφικό και το αντίγραφο του πτυχίου τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου 2020.