Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης από το European Family Therapy Association Training institute Chamber (EFTA TIC) και από το Υπουργείο Παιδείας (ΚΔΒΜ 1, Αρ. Άδειας Κ1 / 50137)

διοργανώνει για το έτος 2020 -2021

· ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2 πρώτα έτη των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση του βασικού τους πτυχίου θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης του τετραετούς προγράμματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφούν άτομα από άλλες επιστημονικές ειδικότητες (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές ή κοινωνιολόγοι) εφόσον η εργασία τους ή η κοινωνική τους δράση συνδέεται άμεσα με παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν ηλεκτρονικά  (info@ergasystimicis.gr  )συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, ένα σύντομο βιογραφικό και το αντίγραφο του πτυχίου τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ 

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου 2020.