ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : έως 31 Αυγούστου 2020

ΕΝΕΡΞΗ : Σεπτέμβριος 2020

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2 πρώτα έτη των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση του βασικού τους πτυχίου θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης του τετραετούς προγράμματος.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφούν άτομα από άλλες επιστημονικές ειδικότητες (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές ή κοινωνιολόγοι) εφόσον η εργασία τους ή η κοινωνική τους δράση συνδέεται άμεσα με παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν ηλεκτρονικά  (info@ergasystimicis.gr  )συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, ένα σύντομο βιογραφικό και το αντίγραφο του πτυχίου τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής