ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

συννετέιχε στο 10ο Συνεδριο της European Family Therapy Association , που έλαβε χώρα στη Νάπολη στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2019.


Η συμμετοχή μας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευόμενους από τα Τετραετή Προγράμματα Εκπαίδευσης και αφορούσε στις εξής παρουσιάσεις:

Tool / Workshop: An interdisciplinary perspective in the study of geneogram
Panagiotis Chrysos, Efstratia Karagianni, Valentini Kanellopoulou, Leda Karagiannopoulou, Angeliki Maraki, Terpsichori Tzouliadaki
12/Sep/2019.

Oral Communication : Domestic violence: the passage from the ethical reading of “victim – offender” to the complex reading of the family relationships
Panagiotis Chrysos, Efstratia Karagianni, Valentini Kanellopoulou, Eleni Kitraki, Marianna Tragoudara

12/Sep/2019.

Παράλληλα το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης πήρε μέρος στο Συμπόσιο που διοργάνωσε το EFTA TIC στα πλαίσια του συνεδρίου με τίτλο “Systems Scientists as Agents of Change’.

Ευχαριστούμε πολύ όλους για την συνεργασία και την υπέροχη εμπειρία!