Εισαγωγικός 1ος Κύκλος Διάρκειας 50 ακαδημαϊκών ωρών  (μέσω Zoom)

Κάθε Δευτέρα 17:30 – 20:30 από Φεβρουάριο έως Ιούνιο 2022

 

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 18 Φεβρουαρίου 2022  στο info@ergasystimicis.gr

Έναρξη: 21 Φεβρουαρίου 2022

 

Πληροφορίες: τηλ. 6973651217, 2810333278

Emailinfo@ergasystimicis.gr     

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους,  ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και σε φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων (που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια ορθή πρακτική κατά την ενασχόληση με τη Συστημική Θεραπεία Ζεύγους, ένα θεραπευτικό πλαίσιο όπου προκύπτουν ιδιαίτερες διαδικασίες και ηθικά ζητήματα, καθώς το επίκεντρο της θεραπείας μεταφέρεται από το άτομο στο συζυγικό/συντροφικό σύστημα και αντίστροφα.

Επιμέρους λοιπόν στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να αποκωδικοποιούν συστημικά τη σχέση του ζευγαριού στο πλαίσιο μιας εξελικτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το ζευγάρι βρίσκεται.
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές οικογενειακές ιστορίες, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και ανάγκες συναντιούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στα πλαίσια της συντροφικής σχέσης.
 • Να είναι σε θέση να μεταφέρουν προς το συντροφικό σύστημα το μήνυμα της αποδοχής και του σεβασμού τόσο προς κάθε μέλος χωριστά, όσο και προς τα ιδιαίτερα οργανωτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ζευγαριού.
 • Να επεξεργαστούν τον δικό τους ρόλου ως σύντροφοι, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ‘ελέγχουν’ τη θέση τους μέσα στο θεραπευτικό σύστημα και να μην επιτρέπουν στην ιστορία τους να ‘επικαλύπτει’ τον θεραπευτικό τους ρόλο. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε ως θεραπευτές να μπορέσουν να συνδεθούν θεραπευτικά με το ζευγάρι και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επεξεργαστεί και θα εξερευνήσει το ζευγάρι τη σχέση του.

 

Αναφορικά με τη δομή του, το σεμινάριο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα προσεγγίζονται μέσα από παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών, θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικές ασκήσεις / προσομοιώσεις.

Οι Θεματικές Ενότητες είναι οι εξής:

 1. Συντροφικότητα: η πιο σημαντική σχέση προσκόλλησης ενηλίκων.
 2. Το ζευγάρι: σημείο συνάντησης δύο ιστοριών και ανάδυσης μιας νέας ιστορίας. Το πέρασμα από το ανήκειν της γονεϊκής οικογένειας στο ανήκειν του ζευγαριού: μύθοι, τελετουργίες και ρόλοι.
 3. Το ζευγάρι και η εξελικτική του πορεία στο χρόνο: ανάγκη για αλλαγή και επαναδιαπραγμάτευση λειτουργιών, ρόλων και μορφών οικειότητας και επικοινωνίας.
 4. Θεραπεία Ζεύγους: Μία ‘διαδικασία διόρθωσης προβλημάτων’ ή μία ‘διαδικασία εξέλιξης’; Διεύρυνση του πεδίου παρατήρησης και ανάδυση της ‘αόρατης πλευράς’ της σχέσης που το ‘πρόβλημα κρύβει’. Το ‘κρυφό συμβόλαιο’ της σχέσης.
 5. Θεραπευτική Συνάντηση: Η συγκατασκευή ενός ‘κοινού χώρου συνάντησης’ θεραπευτή / ζευγαριού. Οι προσδοκίες του ζευγαριού και οι προσδοκίες του θεραπευτή. Ο ρόλος, η στάση και οι δεξιότητες του θεραπευτή ζεύγους. Πώς διαχειρίζεται και αξιοποιεί τις προκαταλήψεις του;
 6. Συγκρουσιακές σχέσεις στο ζευγάρι.
 7. Απιστία μεταξύ των συντρόφων και άλλες μορφές τριγωνοποίησης.
 8. Χωρισμός, Διαζύγιο & Ανασυνθεμένη Οικογένεια.
 9. Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού.
 10. Βία και κακοποίηση στο ζευγάρι.

 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Εισαγωγικό 1ο Κύκλο του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία Ζεύγους χρειάζεται να  αποστείλουν ηλεκτρονικά (info@ergasystimicis.gr) έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022:

 • Συμπληρωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Σύντομο Βιογραφικό
 • Αντίγραφο πτυχίου Βασικού τίτλου Σπουδών
 • Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης προκαταβολής 150€ σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τους σταλεί ηλεκτρονικά.

Κατεβάστε το έντυπο συμμετοχής εδώ

Το συνολικό κόστος για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό κύκλο του σεμιναρίου είναι 400€ (350€ για φοιτητές).

Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την παρακολούθηση του 80% των προγραμματισμένων συναντήσεων, την παράδοση των απαιτούμενων εργασιών και τη μη παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται από τη European Family Therapy Association.

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν τον Εισαγωγικό 1ο Κύκλο θα μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τον 2ο και 3ο κύκλο και να ολοκληρώσουν το Σεμινάριο Ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους. Πιστοποιητικό παρακολούθησης χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους κύκλου.

Ο 2ος κύκλος (Οκτώβριος 2022-Ιανουάριος 2023) διαπραγματεύεται ειδικά θέματα που μπορεί να αφορούν ένα ζευγάρι, καθώς και φαινόμενα που συχνά συναντά πλέον ένας θεραπευτής ζεύγους στο σύγχρονο κοινωνικο – πολιτισμικό πλαίσιο εργασίας του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Διαχείριση της επίδρασης της χρόνιας ή οξείας νόσου στο ζευγάρι (όταν νοσεί ο σύντροφος ή κάποιο άλλο μέλος του συστήματος, παιδί ή γονιός).
 • Εξαρτητικές συμπεριφορές (εξάρτηση από ουσίες, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο κ.α.) και η επίδρασή τους στη σχέση.
 • Διαπολιτισμικά ζευγάρια.
 • Ομόφυλα ζευγάρια .
 • Ζευγάρια που διαμένουν σε απόσταση.
 • Ζευγάρια σε μη αποκλειστικές σχέσεις.
 • Ζευγάρια και εξωσωματική γονιμοποίηση, αναδοχή ή υιοθεσία.

Ο 3ος κύκλος του σεμιναρίου (Φεβρουάριος – Ιούνιος) 2023 περιλαμβάνει περαιτέρω εξοικείωση με θεραπευτικές δεξιότητες και συμμετοχή σε ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και έμμεσης εποπτείας.