Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Εποπτείας Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας.

 

Η ομάδα εποπτείας είναι συστημικής προσέγγισης και κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους πελάτες.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας είναι το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στις 10:00 π.μ.

Οι συναντήσεις θα είναι δεκαπενθήμερες, διάρκειας τριών ωρών (10:οο-13:00, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή).

Η συνολική διάρκεια της ομάδας προσδιορίζεται στους 7 μήνες (από Δεκέμβριο 2014 έως Ιούνιο 2015). 

Το κόστος συμμετοχής είναι 70 ευρώ ο μήνας. (Για τους αποφοίτους του Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης το κόστος είναι 50 ευρώ το μήνα).

Υπέυθυνος ομάδας εποπτείας: Παναγιώτης Χρυσός, Ψυχίατρος.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6972552163