Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης αναλαμβάνει εποπτεία συστημικής προσέγγισης σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Αντίστοιχη εποπτεία παρέχεται και συνολικά σε φορείς ψυχικής υγείας. Κύριος στόχος της εποπτείας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους πελάτες.

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ