ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νέο ΕΝΤΑΤΙΚΟ πρόγραμμα 10 διήμερων συναντήσεων ανά έτος.

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης από το European Family Therapy Association Training institute Chamber,
διοργανώνει για το έτος 2018 -2019

· ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που η φύση του έργου τους αφορά σε παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, μεσολαβητές, κλπ).

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται σε 4 άξονες:

Θεωρητική κατάρτιση (εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις)
Πρακτική άσκηση (άμεση / έμμεση εποπτεία)
Προσωπική ανάπτυξη (θεραπεία σε ομάδα)
Ατομική μελέτη

Δηλώσεις συμμετοχής: έως 15 Σεπτεμβρίου 2018
Έναρξη προγραμμάτων: τέλος Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Σάββατο 6 και Κυριακή 7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 3 και Κυριακή 4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 24 και Κυριακή 25
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 15 και Κυριακή 16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 12 και Κυριακή 13
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 και Κυριακή 10
ΜΑΡΤΙΟΣ Σάββατο 16 και Κυριακή 17
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Σάββατο 13 και Κυριακή 14
ΜΑΙΟΣ Σάββατο 11 και Κυριακή 12
ΙΟΥΝΙΟΣ Σάββατο 8 και Κυριακή 9

Τόπος διεξαγωγής: Ραδαμάνθιος 11, Ηράκλειο Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πατήστε εδώ

ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6973651217, 2810333278.