ΟΜΑΔΕΣ

 

Η ομάδα αποτελεί έναν ασφαλή χωροχρόνο βιωματικής εμπειρίας, εξάσκησης και εξερεύνησης της ζωής μακριά από το σωστό ή το λάθος, το επιτρεπτό ή το απαγορευμένο, το πραγματικό ή μη. Δημιουργεί το πλαίσιο δράσης, όπου άκαμπτες ιστορίες ζωής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μύθοι (οικογενειακοί – κοινωνικοί) και ρόλοι επαναπροσδιορίζονται, συναισθήματα απώλειας, απομόνωσης, φόβου, θυμού βρίσκουν χώρο έκφρασης και επεξεργασίας.

Στο Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης λειτουργούν ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα από το ευρύ κοινό που επιθυμούν να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους στα πλαίσια μιας ομάδας με στόχο: 

  • Την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης του ατόμου σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους.
  • Την ενδυνάμωση της αίσθησης αυτονομίας και ασφάλειας.
  • Την αμφισβήτηση παγιωμένων μοντέλων και ρόλων.
  • Την ανάδυση και αξιοποίηση αποθεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης σε κομβικά σημεία ζωής (διαζύγιο,ασθένεια,πένθος, κλπ).

Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθύτε στη γραμματεία του Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης.