Το σεμινάριο “ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Συστημική Ανάγνωση & Παρέμβαση” απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε παιδαγωγούς / εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδίατρους, αναπτυξιολόγους κοκ) που στην καθημερινή πρακτική τους καλούνται να αλληλεπιδράσουν με παιδιά ή εφήβους και να παρέμβουν σε καταστάσεις που τα αφορούν και που αναπόφευκτα οργανώνονται γύρω από το οικογενειακό τους σύστημα. 

Το σεμινάριο οργανώνεται πάνω στη βάση της συστημικής επιστημονικής προσέγγισης, η οποία υιοθετεί μια ολιστική και σχεσιακή αντίληψη πολύπλοκων φαινομένων, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο, τις σχέσεις και τη διάσπαρτη αιτιότητα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε έναν διαφορετικό, πιο πολύπλοκο τρόπο ανάγνωσης φαινομένων που αφορούν σε παιδιά, ο οποίος ανθίσταται της γραμμικής αιτιότητας και υπερβαίνει την απλή αναπτυξιακή προοπτική. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία οι  συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεφεύγουν από την απλή συμβουλευτική και να περνούν στην εξατομικευμένη, αποτελεσματική παρέμβαση. 

Ένα παιδί δεν είναι ένα απομονωμένο νησί. Η συμπεριφορά ενός παιδιού καθίσταται αδύνατο να κατανοηθεί εκτός του οικογενειακού πλαισίου. Η συμπεριφορά ενός παιδιού ορίζεται από τους ειδικούς κανόνες της κάθε οικογένειας. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, γιατί κάθε οικογένεια είναι μοναδική με μία μοναδική ιστορία ζωής και πορεία στο χρόνο. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι “ειδικοί” στα παιδιά να είναι και “ειδικοί” στις οικογένειες.

Στο σεμινάριο “ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Συστημική Ανάγνωση & Παρέμβαση” θα εστιάσουμε στους εξής βασικούς άξονες:

  • Το παιδί είναι ο δυνατός και όχι ο αδύναμος κρίκος της οικογένειας. Τα παιδιά είναι δάσκαλοι ζωής, καθώς μέσα από τη συμβολική τους γλώσσα και τη μαγική τους σκέψη κρατούν πάντα ζωντανή και σε εγρήγορση την ‘περιέργεια’ και την ‘ανάγκη για εξερεύνηση’ του κόσμου που μας περιβάλλει,  ανακαλύπτοντας διέξοδο στα αδιέξοδα.
  • Οι όποιες δυσκολίες εμφανίζονται στα παιδιά αντανακλούν οικογενειακές δυσκολίες. Το παιδί αποτελεί ένα πολύ καλό οδηγό στην εξερεύνηση του σχεσιακού κόσμου της οικογένειας καθώς επίσης και της ιστορίας της, των μύθων και των αξιών της.
  • Συνήθως μιλάμε για το παιδί και όχι με το παιδί. Το να ακούς τα παιδί να μιλούν μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο μάθημα. τα παιδιά μιλούν πάντα με το  ‘γιατί’ και όχι με το ‘είναι’, εισάγοντας συνεχώς μια δημιουργική αμφισβήτηση στην ακαμψία της ζωής των μεγάλων.   
  • Η θεραπεία ενός προβλήματος που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί, είναι πάντα κρυμμένη μέσα στην οικογένεια. Η διευρυμένη οικογένεια, η ιστορία της, τα κομβικά σημεία ζωής, οι αξίες της, οι φόβοι της και οι ανάγκες της αποτελούν ένα άριστο λεξικό διαφορετικής ανάγνωσης ενός προβλήματος που εμφανίζεται σε ένα παιδί. Μέσα στην οικογένεια βρίσκονται ξεχασμένες δυνατότητες και αποθέματα που μπορούν να αναδυθούν και να ενεργοποιηθούν. ΄Το πρόβλημα ενός παιδιού μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για μια τέτοια ανακάλυψη!

 

Διδακτική Μεθοδολογία Σεμιναρίου:

  • Θεωρητικές εισηγήσεις
  • Βιωματικές ασκήσεις
  • Παρουσιάσεις περιστατικών ή/και έμμεση εποπτεία.
  • Ομάδες αναστοχασμού.

 

 

Τόπος διεξαγωγής & Διάρκεια:  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο σε 5 μηνιαίες συναντήσεις (ημέρα Κυριακή, ώρα 10:00 – 16:00) και η συνολική του διάρκεια θα είναι 30 ώρες.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Κυριακή 22 Οκτωβρίου

Κυριακή 19 Νοεμβρίου

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Κυριακή 14 Ιανουαρίου

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

 

Οι  συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά σημειώσεις για τα θεωρητικά μέρη των εισηγήσεων και θα έχουν πρόσβαση στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής: έως 30 Σεπτεμβρίου 2017:

Στο email:  info@ergasystimicis.gr    ή στα τηλέφωνα 2810284569, 6973651217 

Έναρξη: Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 .