Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης και Εκπαίδευσης ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Εποπτείας Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας συστημικής προσέγγισης. Κύριος στόχος της εποπτείας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους πελάτες.

Η ομάδα θα αποτελείται από 5 – 8 συμμετέχοντες και θα πραγματοποιείται ημέρα Δευτέρα, 19:00 – 21:30 (3 ακαδημαϊκές ώρες), δύο φορές το μήνα.
Η έναρξη των συναντήσεων θα γίνει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα εποπτείας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 25 Ιανουαρίου, είτε τηλεφωνικά στο 6973651217 είτε με email : info@ergasystimicis.gr