Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης διοργανώνει ένα κύκλο επιστημονικών συναντήσεων με θέμα  «ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»


15 Μαρτίου 2015 
«Ανασυνθεμένη Οικογένεια: Ένας Συναισθηματικός Χώρος Συνάντησης υπό Διαμόρφωση.»

29 Μαρτίου 2015 
«Ομοφυλοφιλία και Οικογένεια: Πρόκληση και Αμφισβήτηση Οικογενειακών και Κοινωνικών Μύθων».

10 Μαΐου 2015
«Ζευγάρι και Υπογονιμότητα: Το Πάγωμα του Χρόνου, η Κρίση, η Επαναδιαπραγμάτευση της Προσδοκίας.»
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν και στις τρεις ημερίδες ή να επιλέξουν κάποια μεμονωμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις αντίστοιχες σελίδες ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης.