ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο 10ο Συνεδριο της European Family Therapy Association , που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2019.
Η συμμετοχή μας πραγματοποιείται σε συνεργασία με εκπαιδευόμενους από τα Τετραετή Προγράμματα Εκπαίδευσης και αφορά στις εξής παρουσιάσεις:

Tool / Workshop: An interdisciplinary perspective in the study of geneogram
Panagiotis Chrysos, Efstratia Karagianni, Valentini Kanellopoulou, Leda Karagiannopoulou, Angeliki Maraki, Terpsichori Tzouliadaki
12/Sep/2019, 15:30 – 16:00 in the room A.B.3.

Oral Communication : Domestic violence: the passage from the ethical reading of “victim – offender” to the complex reading of the family relationships
Panagiotis Chrysos, Efstratia Karagianni, Valentini Kanellopoulou, Eleni Kitraki, Marianna Tragoudara

12/Sep/2019, 9:00 – 11:00 in the room A.1.6.

Παράλληλα το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης θα συμμετέχει στο Συμπόσιο που διοργανώνει το EFTA TIC στα πλαίσια του συνεδρίου με τίτλο “Systems Scientists as Agents of Change’.

Καλή και δημιουργική συμμετοχή σε όλους!