Η 10η  Συνάντηση των Εκπαιδευτών του European Family Therapy Association– Training Ιnstitute Chamber θα πραγματοποιηθεί στις 6 – 8 Οκτωβρίου 2017 στη Μάλτα, με θέμα: “THE TIMES THEY ARE A – CHANGING. CREATIVITY IN SYSTEMIC TRAINING TODAY”.

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα πάρει μέρος στη συνάντηση παρουσιάζοντας ένα workshop με τίτλο:

“Changing the “static memory” into a “dynamic memory”: the use of creative writing in the emergence of complexity in narration.” 

και με τη συμμετοχή των:

Παναγιώτη Χρυσό (Ψυχίατρος, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης)

Έφη Καραγιάννη (Ψυχολόγος, Συνεργάτης Εργαστηρίου, Εκπαιδεύτρια),

Αγγελική Μαράκη (Κοινωνιολόγος, εκπαιδευόμενη)

Τερψιχόρη Τζουλιαδάκη (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, εκπαιδευόμενη).

 

 

Abstract:

Time flies like an arrow. We can neither change the past nor predict the future in the course of any human system. So it is misleading to experience our lives as a repetition of a model that is transferred from the past into the future.History may be repeated, but this repetition is always done on “a helical staircase”, constantly going into an increased complexity.In this way the static memory of the past is transformed into a dynamic memory in the present and the experience of yesterday serves as a basic building block for the construction of new, more complex structures through the mechanism of self similarity. Therefore the purpose of therapy and training is to unleash this complexity and the possibilities of disengagement without focusing on the awareness of recurring restrictive models / roles. In this workshop, using the method of ‘creative writing’ and the participants’ reflections, we are inviting participants to experiment with more complex scenarios by climbing the staircase of complexity over time.