ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

θα συμμετέχει στις εργασίες του 9TH EFTA TIC Meeting of Trainers, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015 στο Βελιγράδι, με θέμα EMBRACING NEW KNOWLEDGE – TRAINING FOR  INTEGRATIVE AND INNOVATIVE SYSTEMIC PRACTICE.

Η συμμετοχή του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί με την παρουσίαση workshop με τίτλο  “DOES THE THERAPIST PLAY DICE?”, από τους Παναγιώτη Χρυσό (Ψυχίατρος, Επιστ. Υπεύθυνος Εργαστηρίου), Ευστρατία Καραγιάννη (Ψυχολόγος, Επιστ. Συνεργάτης), Αγγελική Μηλιαράκη (Ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στο Εργαστήριο), Ιωάννα Κολοκυθά (Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη στο Εργαστήριο) και Ιωάννη Μηναδάκη (Ψυχολόγος, εκπαιδευόμενος στο Εργαστήριο).