Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

θα συμμετέχει στο 13th Meeting of Trainers του EFTA TIC ,που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (29-30 Σεπτεμβρίου &  1 Οκτωβρίου 2023)

με την παρουσίαση workshop με θέμα

” Family and Evolutional Crises: Interweaving the Fragments of Family Story”

Panagiotis Chrysos , Efstratia Karagianni, Eleni Kitraki, Angeliki Maraki, Terpsichori Tzouliadaki  & Kalliopi Tsirika .