Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 2009 από τον ψυχίατρο Παναγιώτη Χρυσό, μετά από πολυετή κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο της Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας. Είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία από το Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (full member of European Family Therapy Association –Training Institute Chamber).