Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία από το Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (full member of European Family Therapy Association –Training Institute Chamber) Οι απόφοιτοι του Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία μπορούν ως εκ τούτου να εγγραφούν ως μέλη στη European Family Therapy Association.