Οι κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς κ.λ.π.), που ενδιαφέρονται να εισάγουν το συστημικό τρόπο σκέψης στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Μέσω της εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες (θεωρητικές γνώσεις & πρακτική εμπειρία), για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη συστημική προσέγγιση στο χώρο εργασίας τους.

Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάλογα με τη εκάστοτε θεματολογία τους απευθύνονται στις αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες.

Σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.

Οι υπηρεσίες Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας και οι Βιωματικές Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης που οργανώνονται από το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης απευθύνονται στο ευρύ κοινό.