Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης  βρίσκεται στην οδό Ραδαμάνθιος 11 στο κέντρο του Ηρακλείου (περιοχή Αγίου Μηνά).