ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

European Family Therapy Association (EFTA)

International Family Therapy Association (IFTA) 

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ)

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης & Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ)

Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες & Ευρύτερα Συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ)

Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

 

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Academia di Psicoterapia della Famiglia

Ackerman Institute for the Family

Bowen Center for the Study of the Family – Georgetown Family Center

Centro Milanese di Terapia Della Famiglia / Milan Approach

Elkaim Formations

Institute for Intercultural Studies

Narrative Practices Adelaide

Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Plazzoli

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

European Association for Psychotherapy (EAP)

International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP)

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Σύλλογος Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος

American Psychological Association (APA)

British Psychological Society (BPS)

European Federation for Psychologists Associations (EFPA)

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Ελληνική Εταιρεία Ψυχιατρικής (ΕΨΕ)

American Psychiatric Association

The Royal College of Psychiatrists

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

International Federation of Social Workers (IFSW)

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ

Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία (Περιοδικό της ΕΕΣΣΚΕΨΟ)

American Journal of Family Therapy

American Journal of Psychotherapy

Family Process

International Journal of Group Psychotherapy

Journal of Family Therapy

Journal of Marital and Family Therapy

Journal of Systemic Therapies