Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης
συμμετέχει στο 12th Meeting of Trainers & Supervisors (1-2 Οκτωβρίου 2021)
με την παρουσίαση
“Individuality and togetherness: exploring new forms of complexity during training and working online.”
Panagiotis Chrysos, Efstratia Karagianni, Leda Karagiannopoulou, Angeliki Maraki & Terpsichori Tzouliadaki