Ένα ΓΛΥΠΤΟ από την Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

των Εκπαιδευομένων του 1ου έτους Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική ομάδα προσωπικής ανάπτυξης (αυτή των εκπαιδευόμενων του πρώτου έτους στη συστημική ψυχοθεραπεία) έκλεισε με ένα “γλυπτό” με τίτλο “Μαζί και Χωριστά” (φωτογραφία).

Μέσα από το ‘γλυπτό’ που οι συμμετέχοντες κλήθηκαν από κοινού να κατασκευάσουν, ώστε να εκφράσουν το πώς νιώθουν τον εαυτό τους και την πορεία τους στην ομάδα, ‘σηματοδότησαν’ την έναρξη μιας εποικοδομητικής διαδικασία προς:

  • Την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης του ατόμου σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους.
  • Την ενδυνάμωση της αίσθησης αυτονομίας και ασφάλειας.
  • Την αμφισβήτηση παγιωμένων μοντέλων και ρόλων.