Το  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

θα συμμετέχει στις επιστημονικές εργασίες του

 9ου  Συνεδρίου της European Family Therapy Association

(Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2016)

με την παρουσίαση “Fractal Narratives”

 

“Fractal Narratives”

P. Chrysos, E. Karagianni, & I. Minadakis

 

According to the Theory of Chaos nature is inherently probabilistic. The fundamental principle of the universe is the principle of uncertainty. The social phenomena as well as the natural can move sharply from phases of rest in phases of unexpected turbulence. In human systems thoughts, feelings and behaviors show a particularly dynamic appearance and an unimaginable complexity, in which randomness dominates. In this presentation we will try to decode human relations through the light of uncertainty and to emerge the repetition of similar stories which are hidden in the narration and which construct the complexity and the unpredictability in the life narratives of our clients. The tools we are going to use are the concepts of fractal, self-similarity, irreversibility of time and the language of fantasy (the ability to imagine the nonexistent).