Το σεμινάριο «ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Συστημική Ανάγνωση & Παρέμβαση» ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται σε 5 μηνιαίες συναντήσεις.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε παιδαγωγούς / εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδίατρους, αναπτυξιολόγους κοκ) που στην καθημερινή πρακτική τους καλούνται να αλληλεπιδράσουν με παιδιά ή εφήβους και να παρέμβουν σε καταστάσεις που τα αφορούν και που αναπόφευκτα οργανώνονται γύρω από το οικογενειακό τους σύστημα. 

Το σεμινάριο οργανώνεται πάνω στη βάση της συστημικής επιστημονικής προσέγγισης, η οποία υιοθετεί μια ολιστική και σχεσιακή αντίληψη πολύπλοκων φαινομένων, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο, τις σχέσεις και τη διάσπαρτη αιτιότητα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε έναν διαφορετικό, πιο πολύπλοκο τρόπο ανάγνωσης φαινομένων που αφορούν σε παιδιά, ο οποίος ανθίσταται της γραμμικής αιτιότητας και υπερβαίνει την απλή αναπτυξιακή προοπτική. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία οι  συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεφεύγουν από την απλή συμβουλευτική και να περνούν στην εξατομικευμένη, αποτελεσματική παρέμβαση. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ