Το Σεμινάριο «ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ»  ξεκινάει στις 21 Ικτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί σε 8 μηνιαίες συναντήσεις.

Απευθύνεται σε ειδικούς και φοιτητές επιστημών ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που στην καθημερινή πρακτική τους έρχονται αντιμέτωποι με ζευγάρια που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σχέση τους (π.χ. διαμεσολαβητές οικογένειας, νομικούς οικογενειακού δικαίου, εργαζομένους σε υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας κοκ.).

Το σεμινάριο οργανώνεται πάνω στη βάση της συστημικής επιστημονικής προσέγγισης, η οποία υιοθετεί μια ολιστική και σχεσιακή αντίληψη πολύπλοκων φαινομένων, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο, τις σχέσεις και τη διάσπαρτη αιτιότητα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες συμβουλευτικές / θεραπευτικές δεξιότητες, που απαιτούνται στα πλαίσια της εμπεριστατωμένης και αποτελεσματικές παρέμβασης σε θέματα σχέσεων και θεραπείας ζεύγους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ