απι

Η ημερίδα “Όταν η Εξωσυζυγική Σχέση Μιλάει στο Ζευγάρι” εντάσσεται στη σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα “Ζευγάρι και Σεξουαλικότητα”,που οργανώνεται από το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης

Στην ημερίδα αυτή αυτή θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε το διάλογο των σχέσεων:  Η Εξωσυζυγική Σχέση μιλάει με τη Σχέση του Ζευγαριού.

Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον “διάλογο των ατόμων” και να δυεισδύσουμε στο “διάλογο των σχέσεων”. Ίσως οι σχέσεις μπορούν να μιλήσουν πιο εύκολα για θέματα όπως απομόνωση, φόβος, θυμός, μυστικά, απώλεια, για οικογενειακές δηλαδή υποθέσεις με ρίζες που χάνονται μέσα στο χρόνο.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα υπάρξει θεωρητική εισήγηση αναφορικά με το μοντέλο της εξωσυζυγικής σχέσης στο ζευγάρι,  παρουσίαση μελέτης περίπτωσης και βιωματική επεξεργασία σε ομάδα.

Η ημερίδα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας και στο ευρύ κοινό.

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Συστημικής σκέψης & Εκπαίδευσης, Ραδαμάνθιος 11, Ηράκλειο.

Ημερομηνία διαξαγωγής: Κυριακή 26 Απριλίου 2015, ώρα 10:00-18:00.

Εισηγητές: Παναγιώτης Χρυσός (Ψυχίατρος), Καραγιάννη Έφη (Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας).

Κόστος συμμετοχής: 40 Ευρώ για επαγγελματίες, 20 Ευρώ για φοιτητές.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων / προεγγραφές