Σκοπός του Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης είναι η προαγωγή της συστημικής σκέψης και πρακτικής ως μέσο κατανόησης και αντίληψης του πολύπλοκου κόσμου που μας περιβάλλει. Η Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί εφαρμογή της συστημικής θεωρίας, ενός σύγχρονου μοντέλου θεώρησης της πραγματικότητας και προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων, που υιοθετεί μια ολιστική και σχεσιακή αντίληψη του κόσμου δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο, τις σχέσεις και την κυκλική αιτιότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Εργαστήριο υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

  • Τετραετής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, με αντίστοιχη αναγνώριση από την European Family Therapy Association.
  • Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ομαδική – ατομική).
  • Εξειδικευμένα Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στη Συστημική Σκέψη και Πρακτική για επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, νομικούς διαμεσολαβητές, επιχειρηματίες κ.α.) που η φύση της εργασίας τους σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων και επίλυση κρίσεων.
  • Σεμινάρια Βραχείας Διάρκειας Ειδικών Θεμάτων.
  • Παροχή Υπηρεσιών Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ατομική, οικογενειακή, ομαδική).
  • Οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Συμποσίων και Ημερίδων.